Kyberturvan tai tietoturvan automatisointi ja orkestrointi

Tieto- ja kyberturvaa varmistavat ja havainnoivat järjestelmät ovat usein hajautuneita eli ne on hankittu monelta eri teknologiavalmistajalta eri aikakausina. Käytännössä kyberhyökkäykseen vastaamiseen tai jopa normaaliin muutoshallintaan liittyvien konfiguraatioiden aikaansaanti kaikkiin tarvittaviin paikkoihin on monasti työlästä ja aikaavievää. Jotta havainnointi- ja puolustuskyky olisi tehokasta ja riittävän nopeaa järjestelmien tulisi toimia yhtenäisenä järjestelmäkokonaisuutena.

Tätä ongelmaa ratkaisemaan on tietoturvasektorille tullut erilaisia tietoturvan automatisointi- ja orkestrointijärjestelmiä (SOAR). Osa näistä ovat suurten valmistajien lähinnä omiin tuotteisiin keskittyviä integrointialustoja, osa taasen täysin valmistajariippumattomia alustoja joihin voidaan liittää periaatteessa minkä tahansa laite- tai järjestelmävalmistajan tuote.

Olemme tehneet toimeksiantoja tälle sektorille ja tutustuneet markkinoilla oleviin ratkaisuihin. Jos ajatuksissanne on kehittää tietoturvanne automatisointia ja keskitettyä hallintaa niin ottakaa yhteyttä, voimme varmasti auttaa.